Objevy čekají na Tebe

O projektu

Cílem projektu je systematicky rozvíjet zájem žáků na základních a středních školách o výzkum v oblasti přírodních věd a zpřístupňovat výsledky výzkumu veřejnosti.
Při vybraných pilotních školách jsou organizovány tzv. přírodovědecké kluby zaměřené na práci se zájemci o výzkum v oblasti neživé přírody. V projektu se zpracovávají metodické a odborné materiály pro pedagogy, kteří kluby vedou, dále se připravují exkurze žáků na výzkumná pracoviště a lokality.
Popularizační část projektu probíhá formou dnů otevřených dveří na pracovištích ČGS,  workshopy ve školách, natáčením dokumentárních filmů a tvorbou portálu Svět geologie.

Do projektu jsme zapojeni jako jedna z partnerských organizací, spolu s námi i Národní Muzeum a Centre for Modern Education, s.r.o. Hlavní realizátorem projektu je Česká geologická služba.

Aktivity projektu probíhají od 1.4.2013 do 30.5.2014.

Kontakt

Mgr. Petr Železný, pzelezny@erudis.cz
Mgr. Kristýna Neubauerová, kneubauerova@erudis.cz

Kdo projekt financuje

logo_esf_opvk_2011.jpg

Tento projekt je  spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

www.esfcr.cz          www.strukturalni-fondy.cz           www.msmt.cz